Engineer Facilities Vlissingen

Job description


Plaats in de organisatie:

 • Functie is opgenomen in de afdeling productie.
 • Stuurt vaktechnisch transport-, dokcollega's en externe partijen aan.
 • Heeft functioneel contact met Engineering.

 

Doel van de functie:

Bijdragen aan het veilige verloop en organiseren van transporten en dokkingen.

Indien deze werkzaamheden dat toelaten invullen van de engineeringsfunctie t.b.v. de werf faciliteiten.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Wordt aan een project t.b.v. transport toegevoegd. Zijn inzet vindt plaats op basis van criteria die door het Hoofd Productie samen met het Hoofd Engineering zijn vastgesteld.
 • Vergaart alle informatie waaronder tekeningen, specificaties en andere relevante informatie bij de afdelingen productie, engineering, ontwerp, inkoop en eventueel bij scheepseigenaren en leveranciers.
 • Maakt berekeningen, specificaties en plannen t.b.v. horizontale en verticale transporten die door de eigen onderneming worden uitgevoerd. Doet dit ook voor transporten die door derden worden gedaan, indien dit contractueel is vastgelegd.
 • Bepaalt op basis van de technische informatie de blokkenlijnen.
 • Bepaalt wanneer nodig de specificaties van stroppen en hijspunten en hijsvolgorde.
 • Draagt de hijsplannen, transportplannen en blokkenlijnplannen over aan hen die deze moeten uitvoeren en zorgt voor een juiste instructie en waar nodig de begeleiding bij de uitvoering.
 • Controleert samen met de Groepsleider Productie blokkenlijnen en geeft deze vrij voor gebruik.
 • Legt eventuele schades na transporten vast volgens een protocol.
 • Evalueert bijzondere transporten en verzorgt de feedback daaruit naar engineering, ontwerp en productie en externe partijen. Draagt zorg voor de documentatie van transportplannen in het PDM-systeem.
 • Draagt zorg voor standaardisatie t.a.v. (onderdelen van) transporten en legt deze vast in het PDM-systeem.
 • Ondersteunt indien noodzakelijk afdeling m.b.t. investeringen, verbeterplannen werf en installaties en gebouwenbeheer.
 • Neemt, wanneer gewenst, deel aan het projectteamoverleg. Neemt soms deel aan het overleg met leveranciers.
 • Beoordeelt op zijn vakgebied door het jaar heen en jaarlijks alle leveranciers.
 • Doet voorstellen voor verbetering van de organisatie, processen en methoden binnen en buiten zijn afdeling.


Functie-eisen:

 • Kennis op het niveau van MBO4/bacheloropleiding scheepsbouw, kennis van relevante sterkteleer, materiaalkennis en relevante rekenmethoden.
 • Heeft praktische kennis van de details van jachten welke relevant zijn voor transporten. Relevante kennis van regelgeving.
 • Heeft zeer uitgebreide kennis van hijs-, transportinstallaties en dokken, welke worden gebruikt.


Company Information
AMELS emerged in 1982 as a global brand leader in yacht building. A member of Damen Shipyards since 1991, AMELS has launched more than 40 superb custom yachts - universally admired for their flawless quality.

AMELS builds the Limited Editions range, which revolutionised the marketplace. The Limited Editions concept was introduced in 2005 and now comprises six models that can be entirely personalised using striking designs from world-class designers.

Next to the Limited Edition yachts, AMELS delivers Custom Build Yachts, SeaXplorer Expedition Yachts and Yacht Support Vessels. 
Amels BV

Company description

AMELS emerged in 1982 as a global brand leader in yacht building. A member of Damen Shipyards since 1991, AMELS has launched more than 40 superb custom yachts - universally admired for their flawless quality. AMELS builds the Limited Editions range, which revolutionised the marketplace. The Limited Editions concept was introduced in 2005 and now comprises four models that can be entirely personalised using striking designs from world-class designers.

Vacancy details

MC-COM ID #178487
Date Updated Tuesday 5 February 2019
Location Vlissingen
Employment Type Full-time
Education level High
Sector Shipbuilding
Function category Operational
Region Netherlands

Contact details

Company name Amels BV
ContactMr. T. Uiterwaal
Telephone +31 (0)118 485 002
Fax +31 (0)118 485 004
Address

Postbus 84
4380 AB Vlissingen

Website
Company data
All jobs

Share

 

Navingo BV, Jan van Galenstraat 56, 3115 JG Schiedam, T:+31 (0)10 2092 600, F:+31 (0)10 436 8134